cover

夏劉の越南話-霸氣總裁洨秘書情境Play實用句:"Sếp, báo cáo làm thế nào ạ" "Muốn biết báo cáo hay là bao cao su?"

浪一夏LaughShot
2020-04-12
04:03
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話 本集句子: Sếp, báo cáo làm thế nào ạ 『老闆,報告怎麼做啊?』 Muốn biết báo cáo hay là bao cao su? 『想知道報告,還是保險套?』 Sếp 老闆 báo cáo 報告 làm 做 thế nào 如何 ạ 啊(對上位者表示尊重的語尾助詞) muốn 想、想要 biết 知道 hay (此處為連詞)還 là 是 cao su 橡膠 bao cao su 保險套 FB:夏劉的故事 IG:laughshottw 請來賓喝一杯Shot,讓我們聊更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00