cover

猴嬰仔!你擱勒 打電動!EP1

台南語 爽!Podcast
2020-04-27
06:18
0 則留言
尚無評分

Chắc mọi người ở Việt nam đều đến biết game Liên quân mobile, có rất là nhiều người chơi Và yêu thích, nhưng có những trường hợp tức đến muốn đập điện thoại ,một trong những trường hợp tức nhất chính là gặp trẻ trâu hoặc là anh hùng bàn phím, ghê hơn nữa là gặp trẻ trâu cộng với anh hùng bàn phím, đồng đội thì cứ feed mạng, rồi cứ chửi mắng, đúng buồn luôn, mình tải game là vì có bạn chơi chung ,hôm nay mình sẽ nói về những câu chuyện cực kì ức chế trong liên quân. 抖內蘇ㄟ https://pay.firstory.me/user/ck7fri94o326d08736fcfnktu https://pay.firstory.me/user/ck7fri94o326d08736fcfnktu

0 則留言

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00