cover

夏劉の越南話-業務簽單Play必勝越南語:"hôm nay có rảnh không ạ? có thể qua bên anh/chị ký hợp đồng không ạ? " "Nếu muốn ký hợp đồng thì đem theo hợp đồng ăn mặc sexy tới phòng anh/chị"

浪一夏LaughShot
2020-05-03
05:55
0 則留言
尚無評分

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話 本集句子: hôm nay có rảnh không ạ? 『今天有空嗎?』 có thể qua bên anh/chị ký hợp đồng không ạ? 『可以去您那邊簽約嗎?』 Nếu muốn ký hợp đồng thì đem theo hợp đồng ăn mặc sexy tới phòng anh/chị 『如果想要簽約的話,就帶著合約穿性感一點到我房間吧。』 hôm nay 今天 muốn 想要 có 有 rảnh 空閒 không (置句尾)嗎? có thể 有可能 qua 過(去) bên (那)邊 ký 簽(名) hợp đồng 合約 Nếu 如果 thì 就 đem theo 帶著 ăn mặc 穿著 sexy 性感(英文外來語) tới 到 phòng 房間 phòng (của) anh/chị 你的房間 FB:夏劉的故事 IG:laughshottw 請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9 這邊留言讓我知道: https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

0 則留言

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00