cover

若你遇到 很愛吹牛的人 -------膨風水雞 殺沒肉

台南語 爽!Podcast
2020-05-04
19:02
0 則留言
4.67 分

膨風Phòng‑hong水雞tsuí‑ke刣thâi無bô肉bah 譏諷愛吹牛的人,喜歡說大話,一點本事也沒有。 ----------------------------------------------------------- Design | 濤人--朱鴻祥 抖內蘇ㄟ https://pay.firstory.me/user/ck7fri94o326d08736fcfnktu

0 則留言

4.67 分, 3 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00