cover

夏劉の越南話-想要來點特別的Room Service嗎?:"Alo, Summer Liu Hotel xin nghe ạ " "Tôi cảm thấy nóng quá." "Có cần ai qua phòng bạn xem thử không?" "Nhờ bạn gọi bạn phục vụ đẹp nhất qua kiêm tra dùm mình ạ"

浪一夏LaughShot
2020-05-10
06:11
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話 本集句子: Alo, Summer Liu Hotel xin nghe ạ 『您好,這裡是SummerLiu Hotel』 Tôi cảm thấy nóng quá. 『我覺得超熱』 Có cần ai qua phòng bạn xem thử không? 『需要誰到你房間看看嗎?』 Nhờ bạn gọi bạn phục vụ đẹp nhất qua kiêm tra dùm mình ạ 『叫你們最帥/最正的來我房間看看』 Alo 哈囉 nghe 聽 Tôi 我 cảm thấy 感覺 nóng 熱 quá 非常(程度副詞) Có 有 cần 需要 ai 誰 qua 過去 phòng 房間 xem thử 看看 không 嗎(句尾疑問詞) Nhờ 煩請 gọi 叫 bạn phục vụ 服務人員 phục vụ 服務 đẹp 美麗 nhất 最(程度副詞,最高級) kiêm tra 檢查 dùm mình 幫助我 FB:夏劉的故事 IG:laughshottw 請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9 這邊留言讓我知道: https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00