cover

夏劉の越南話-請喝咖啡的搭訕用語

浪一夏LaughShot
2020-06-07
04:42
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話 本集句子: em đi một mình hả? 「你一個人來嗎?」 em đẹp quá 「你好漂亮/帥」 cho anh làm quen nha 「(讓我)認識一下吧」 anh ngồi đây được không? 「我做這裡可以嗎?」 để anh mời em uống cà phê nha 「讓我請你喝咖啡吧」 đi 去/來 một mình 一個人 hả (語尾助詞)表疑問 đẹp 漂亮/帥氣/美麗 làm quen 認識 nha (語尾助詞)表期使語氣 ngồi 坐 được 可以 được không 可以嗎 để (此處為)讓 mời 請客 uống 喝 cà phê 咖啡 FB:夏劉的故事 IG:laughshottw 請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9 這邊留言讓我知道: https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00