cover

夏劉の越南話-去問會計為何費用這麼高?

浪一夏LaughShot
2020-06-21
04:14
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話 本集句子: đi hỏi kế toán tại sao chi phí cao lắm 「去問會計為何費用這麼高」 vì sếp tuần này gọi gái về công ty 「因為老闆這週叫小姐回公司」 đi 去/來 hỏi 問 kế toán 會計 tại sao 為什麼(疑問詞) chi phí 費用、支費 cao 高 lắm 很(程度副詞) vì 因為 sếp 老闆、主管 tuần 周 tuần này 這週 gọi 叫(英文:call) gái 女孩 trai 男孩 về 回 công ty 公司 FB:夏劉的故事 IG:laughshottw 請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9 這邊留言讓我知道: https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00