cover

出師表【YYLAM】

YY中文頻道
2020-08-11
03:15
0 則留言
尚無評分
#中文#YYLAM#DSE#範文

YYLAM 朗讀出師表課文。 ------------------------------------- 出師表 諸葛亮 先帝創業未半,而中道崩殂;今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡 之秋也﹗然侍衞之臣,不懈於內;忠志之士,忘身於外者,蓋追先帝之殊 遇,欲報之於陛下也。 誠宜開張聖聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣﹔不宜妄自菲薄,引喻 失義,以塞忠諫之路也。 宮中、府中,俱為一體;陟罰臧否,不宜異同。若有作姦、犯科,及 為忠善者,宜付有司,論其刑賞,以昭陛下平明之治;不宜偏私,使內外 異法也。 侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等,此皆良實,志慮忠純,是以先帝 簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然後施行,必能 裨補闕漏,有所廣益。將軍向寵,性行淑均,曉暢軍事,試用於昔日,先 帝稱之曰「能」,是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事,悉以咨之,必能 使行陣和睦,優劣得所。 親賢臣,遠小人,此先漢所以興隆也﹔親小人,遠賢臣,此後漢所以 傾頹也。先帝在時,每與臣論此事,未嘗不歎息痛恨於桓、靈也!侍中、 尚書、長史、參軍,此悉貞良死節之臣,願陛下親之、信之,則漢室之隆, 可計日而待也。 臣本布衣,躬耕於南陽,苟全性命於亂世,不求聞達於諸侯。先帝不 以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣於草廬之中,諮臣以當世之事;由是感激, 遂許先帝以驅馳。後值傾覆,受任於敗軍之際,奉命於危難之間,爾來二 十有一年矣。先帝知臣謹慎,故臨崩寄臣以大事也。受命以來,夙夜憂歎, 恐託付不效,以傷先帝之明。故五月渡瀘,深入不毛。今南方已定,兵甲 已足,當獎率三軍,北定中原,庶竭駑鈍,攘除姦凶,興復漢室,還於舊 都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益,進盡忠言,則攸 之、禕、允之任也。 願陛下託臣以討賊興復之效;不效,則治臣之罪,以告先帝之靈。若 無興德之言,則責攸之、禕、允等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自謀,以諮 諏善道,察納雅言,深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離,臨表涕 零,不知所言! ------------------------------------- FACEBOOK PAGE:YYLAM https://www.facebook.com/Beacon.YYLam INSTAGRAM:YYLAMJAYDEN https://www.instagram.com/yylamjayden/ YOUTUBE CHANNEL:YYLAMPRODUCER https://www.youtube.com/channel/UCJw5CcHf07LK1LVFLadkccA 中文課程資訊:https://www.beacon.com.hk/tutors/yylam/

0 則留言

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00