cover

#232 回顧232集來收聽人氣最高的六到十名原來你喜歡的跟阿紀想像的完全不一樣

雪梨台灣阿姐的碎碎念 (華語) Chinese Podcast
2020-11-03
27:53
0 則留言
尚無評分

第10名 #200 十秒內讓全場停下來看你說話的舞台魅力法 https://open.spotify.com/episode/1JMiWcYddJ7YtWb8i8UNHR?si=QImvwuowQO-j0cikV-WPAA 第九名 #194 立刻學耶魯大學最紅的課程重點創造信心人生 https://open.spotify.com/episode/3do2pL6aen3mTmeQ9Nm0wq?si=izU-nPjSSLytMcR5RR2VSQ 第八名 #201 擁有好心情的有效方法 https://open.spotify.com/episode/0mz1tRlZmxihGYZILOOHVU?si=hlxpqAizRIeVXPw55ICYzA 第七名 #173 和Patrick超級high得聊八九十年代流行華語歌 https://open.spotify.com/episode/0YMVJhCBEI7ZQ1mxXaWlnY?si=TQ1pcK-FTWSub3rYJg00Jw 第六名 #203 來聊聊一人公司和個人品牌 https://open.spotify.com/episode/4UlcWuZ3eTaTO5ReA9tLrs?si=C5kr5kqjSVGJz7Fp28fdww   Facebook: Susie阿紀closed Group碎碎念LIVE https://www.facebook.com/groups/1564722000252998/   Blog:  https://sydneytaiwansister.com/   Instagram:  https://www.instagram.com/sydneytaiwanbigsister/   阿姐英文的” Darling what did you say” podcast https://open.spotify.com/show/1fRufXpdUZQ5vKs5aF5ctw?si=FeEZSB_UTbSFMMXhSCbY7A   雪梨台灣阿姐30,40,50 女神俱樂部 https://www.facebook.com/

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00