cover

Ep 9 - 聽歌小分享

世界J 🌏
2020-11-03
11:50
0 則留言
尚無評分

發掘到一啲好正嘅廣東歌 入面提到嘅page會介紹好多值得支持嘅新樂隊 仲要大部分都係好後生嘅熱血青年好欣賞佢地 所以同大家分享下我最近聽歌嘅小小發現 . 如果大家有興趣又想知最新嘅update 可以follow呢個新開嘅ig:smallj_hk . BGM: NoMBe | Take Me Down To The Fashion Show Chris Haugen | Green Green Garden 

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00