cover

EP.3 電影《羅生門》內容原文分享

馬的角落時光 Ma's Corner Time
2020-08-11
25:59
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconiconicon
肺炎疫情又爆發啦!!! 又係時候匿係屋企搵啲野做 睇書就當然成為其中一個居家節目啦  今日就同大家分享黑澤明導演嘅電影《羅生門》小說原文 仲有要提醒大家電影嘅內容其實係取自原文作者芥川龍之介嘅 另一部小說《竹林中》所以千祈唔好搞錯~  一個人.一支咪 講盡生活周邊大小事 --------------------------------- 個人生活聲音雜誌