cover

第4集 全完了

後期聖徒教會歷史
2020-12-06
51:20
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

第一季第4集 #全完了 本頻道不代表 #耶穌基督後期聖徒教會官方立場 請參考連結: #耶穌基督後期聖徒教會官方網站全球中文版 https://www.churchofjesuschrist.org/?lang=zho FB粉專:https://www.facebook.com/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E8%81%96%E5%BE%92%E6%95%99%E6%9C%83%E6%AD%B7%E5%8F%B2-101715578446070/ 收聽平台 Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/podcast/id1541520727 Spotify:https://open.spotify.com/show/41J8hZ6n1nRGlvjNnnswHE KKBox:https://open.spotify.com/show/41J8hZ6n1nRGlvjNnnswHE Firstory:https://open.firstory.me/user/ckhsy7rgh9k050864hq9gmjlj 參考文獻 聖徒-真理的大旗: 第五章:全完了 https://www.churchofjesuschrist.org/....../05-all-is...... 「聖徒-真理的大旗」介紹影片: https://www.churchofjesuschrist.org/....../saints-the...... 音樂來源:2017年青少年主題曲「求問神」: https://www.youtube.com/watch?v=e6Kn3gXDWC0...... 金頁片影片: 摩爾門經是甚麼: 參考影片: https://www.youtube.com/watch?v=YhJbhO4-Mhk 我們如何得到摩爾門經: https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2010-12-01-chapter-1-how-we-got-the-book-of-mormon?category=book-of-mormon/book-of-mormon-stories&lang=zho 請參考連結: 約瑟‧斯密對第一次異象的敘述 https://www.churchofjesuschrist.org/....../first...... 圖片來源 #耶穌基督後期聖徒教會福音媒體 #耶穌基督後期聖徒教會Podcast #後期聖徒的歷史 #TheChurchofJesusChristoThe #ChurchofJesusChristofLatterdaySaintsfLatterdaySaintsPodcastChinesePodcast #耶穌基督後期聖徒教會中文版Podcast

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00