cover

犯法實錄EP7 球場・街頭・生活—魚仔 ê 運動 kap 輸贏

夢中 ê 情話
2020-12-28
43:47
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

本集足有可能 bat 犯法 ê 人物:魚仔 魚仔一直是足 hō͘ 人通信任 ê 好戰友。細漢 hông 欺負、自初中開始 siáu 籃球 siáu 出成就感。打球 ê 好sńg 到輸贏、ùi 熱情出發到意志 ê 要求。逐家 tio̍h 愛:身體健康!建國成功! https://open.firstory.me/story/ckj8xvzjd39vv08686ov1tigu?m=comment Beh 做伙打球 ê hoah 声!汝做球

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00