cover

[EP4]JY的妹妹出事了!? 商學院學生進入科技業的職務

科尖
2021-01-03
23:28
0 則留言
尚無評分
#科技#學生#面試#求職#職缺#PM#職涯#業務#年輕人#金融#妹妹#產業#科技業#採購#商學院#工學院#狗幹#生管

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

要贊助我們可以點下面連結 https://pay.firstory.me/user/ckhhg4pnice960897322ag25g -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 內容有下面這些: 1. JY的妹居然開噴 金融業面試官 2. 商學院學生進入科技業的職務 2.1 業務 - 請聽第二集(https://open.firstory.me/story/ckhrjvqs23h9q087302gb26p7/platforms) 2.2 PM 2.3 生管 2.4 採購

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00