cover

05.擺攤賣仙草个阿伯-記仙草(選自九腔十八調-台三線產業詩歌有聲書)

詩中客家
2021-02-03
10:05
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

05擺攤賣仙草个阿伯-記仙草(大埔腔) (收錄於九腔十八調-台三線產業詩歌有聲書 該係921大地動前个記憶 𠊎逐日對圳溝這片經過 就看著阿伯在圳溝該片煮仙草个身影 鑊肚烳个仙草乾滾咧 白色个水氣緊噴出來 起濛沙煙樣 阿伯同仙草乾撈起來 過用杓嫲舀幾下杓白色醹醹个漿 孔入還氣湧湧个仙草汁桶肚 噴香个仙草味黏時對圳溝該片飄來 白漿同烏色仙草汁 相戀咧 兩人歡唱 正月思戀真思戀 打扮劉三妹… 這對戀人定定涼 定定變醹合汔 等加一駁仙草凝凍咧 阿伯將烏金个仙草載去市場擺攤賣 三輪車 (li+ a+ ga^)叩叩滾个聲緊駛緊遠 乜載走𠊎想食仙草个冀望 這幾年吾老公當好種仙草 對掖種 到打花 項項學 對收成 到曬燥 項項做 仙草乾再放一年 分臭青味散撇 𠊎恬恬等待一碗仙草 (涼粉草 仙人草) 乜等緊阿伯煮仙草个味緒過慢慢飄來 二月思戀真思戀 打扮劉三妹…

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00