cover

EP11《做咩啫》第一屆地獄二揀一大賽 The 1st Whatsuuup Crazy Choice Competition

Whatsuuup做咩啫!?
2021-02-05
18:08
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

溫馨提示:呢集聽完一定要去ig留言,講我地知你地會點答! 人生好多問題,其實都只係都可以用二揀一去解決! 但係,當個D 問題關連到氣味/口感/面子既時候........ 你嘅選擇又會係點呢? 一齊黎聽下3位主持各自出既地獄二揀一題目 你會發現,我地遠比你痴線得多!!!!

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00