cover

NGC 2174 ê 雲山 ft. 阿錕 (20210116)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-02-16
02:08
0 則留言
尚無評分
#台語#Taiwanese#天文#astronomy#APOD#獵戶座#Taigi

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

NGC 2174 ê 雲山 這張奇幻 ê 天景 to̍h 佇 NGC 2174 ê 邊仔附近翕 ê。伊是一个離咱差不多有 6400 光年遠,佇厚雲 ê 獵戶座內底 ê 恆星形成區。遮 ê 氣體佮塗粉做 ê 雲山,是去予一陣新形成 ê 恆星 ê 恆星風佮輻射吹做這形 ê 。這陣新 ê 恆星四界掖,to̍h 佇 NGC 2174 中央 ê 開放星團內底予咱揣著。雖然講,佇這个塗粉滿滿是 ê 雲內底,恆星形成攏無停。毋閣遮 ê 雲,上尾嘛是會去予活跳跳 ê 新恆星佇幾仔百萬年 ê 時間內底吹了了。這張是佇 2014 年,用哈伯太空望遠鏡佇紅外線波段紀錄 ê 星際景緻,大細差不多有 6 光年遐爾闊。佇 2021 年欲發射 ê James Webb 太空望遠鏡,嘛已經調整好勢,準備欲佇紅外線波段來探索咱 ê 宇宙矣。 ------ 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.tw/ 今仔日 ê 文章: 影像:NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA) 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) https://apod.tw/daily/20210116/ 原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210116.html

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00