cover

ep 03 – 會講台語俗諺,感覺自己台語很威很搖擺

Q嘟學台語
2021-02-27
06:25
0 則留言
尚無評分
#台語,兒童學習,教育,輕鬆學台語,休閒

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

.本集練習 會講台語俗諺感覺台語程度很威很搖擺~ ▍台灣俗諺 王梨頭,西瓜尾 Ông-lâi thâu, si-kue bué. 西瓜倚大爿 Si-kue uá tuā pîng. 食飯皇帝大 Tsia̍h-pn̄g hông-tè tuā. 食緊挵破碗 Tsia̍h-kín lòng-phuà uánn. 食好鬥相報 Tsia̍h hó tàu sio-pò. 米毋知米價 Tsia̍h bí m̄ tsai bí kè. 聽某喙,大富貴 Thiann bóo tshuì, tuā hù-kuì. ▍台語歌 – 鳥仔tsiáu-á

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00