cover

<美桐樹故事屋>嘰哩咕嚕繃繃膨

美桐樹故事屋
2021-03-04
14:02
1 則留言
5.00 分
#故事#兒童

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

嘰哩咕嚕繃繃膨,森林不平靜的一天展開啦! 本週故事, 非常感謝「那個介の垃圾畫」介老師,幫忙配音故事裡紅毛猩猩的角色🥰 歡迎大家收聽! Music: Away in a Manger,arranged by Chino Yoshio. https://soundcloud.com/chino-yoshio/1...​ 免费下载:https://youtu.be/r--FODdTAxA​ FREE DOWNLOAD:https://youtu.be/r--FODdTAxA

1 則留言

5.00 分, 2 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00