cover

ep 04 – 放假,你都在做什麼事呢?

Q嘟學台語
2021-03-07
06:18
0 則留言
尚無評分
#台語,教育,兒童學台語,休閒

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

.本集練習

放假,你都在做什麼?

▍用台語表達不同活動

繪圖 huē-tôo

溜冰 liu-ping

桌遊 toh-ī

象棋 tshiūnn-kî / 暗棋 àm-kî

牌7仔/ 接龍 pâi-tshit-á

我聽你在「吹牛」

• 臭彈 tshàu-tuānn

• 歕雞胿 pûn-ke-kui

• 膨風 phòng-hong

• 譀古 hàm-kóo(荒謬誇張)

跳繩 tiô soh-á

去教會 khì kàu-huē 

看卡通 khuànn bàng-gah

▍嘟嘟講笑話

▍台語歌 - 小豬仔 ti-á-kiánn

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00