cover

36.牡丹花蕊蕊開-記花布服飾(選自九腔十八調-台三線產業詩歌有聲書,作者劉惠月)

詩中客家
2021-03-12
10:02
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

36牡丹花蕊蕊開-記花布服飾(大埔腔,作者劉惠月)
(選自九腔十八調-台三線產業詩歌有聲書)
對阿婆个記憶 寒天時盡清楚
歸屋家人共下弇一領大棉被
阿婆總係睡盡壁角
細人在眠床頭同被單揪一下
阿婆个背曩項斯黏時冷沁沁
毋過 惜孫个佢
緊鼻印在被單項个牡丹花
耐過幾下擺冷風入骨寒夜
前一駁 當時行著花布衫
街路項 一蕊一蕊个牡丹花
歸大蕊歸大蕊緊開
打都盡奢華 盡惹目
打都滿那鬧熱濟借
牡丹花分結婚典禮變到當排場
新娘同新娘公 開容笑面迎賓客
這滿 含蓄个阿婆睡醒咧
佢恬恬賞 牡丹花个靚
恬恬收藏 牡丹花个香
收藏在家飾个一細角
裝飾在衫褲个細垤布
在衫袋項个滾邊
牡丹花還係…
蕊蕊開 定定飄香

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00