cover

EP18《做咩啫》我們的 · 周星馳(下)Our Stephen Chow Sing Chi - Part B | 廣東話Podcast

Whatsuuup做咩啫!?
2021-03-26
48:47
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

周星馳嘅戲就睇得多,但係佢本人嘅野你又知幾多啊? 佢今年幾大啊?排第幾?拍左咁耐戲,有無拎過男主角獎? 今集,除左會講番一D周星馳嘅資料之外, 仲會分享下我地同周星馳有關嘅經歷! 第一次睇嘅周星馳戲係邊套? 第一次見到周星馳係點樣架呢? 經常有好多人話同佢不和,我地又點睇?   今集,繼續我們的 · 周星馳!   謹在此向吳孟達獻上我們的敬意 感謝你精彩的演出   #廣東話 #Podcasts #廢up #做咩啫 #廣東話Podcast #香港 #香港文化 #90s #周星馳 #周星星 #回魂夜 #國產凌凌七 #港產片 #電影 #搞笑 #無厘頭 #星爺 #劉德華 #梁朝偉 #whatsuuupchannel #做咩啫 #廢話連篇 #spotify #anchor #applepodcasts 逢星期五更新,每個禮拜一次   Instagram:  Whatsuuupchannel Spotify |Apple Podcast|KKBOX |Soundon | Anchor|Firstory|Google Podcast|

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00