cover

2020 -「愛上越南語初級 」介紹、丁氏蓉 專訪(瑞蘭國際出版)

fb新鮮事-全台最強廣播節目
2020-11-22
24:57
0 comments
No Rating

本集主題:「愛上越南語初級」介紹 訪問作者:丁氏蓉 內容簡介: 聽說同班同學明年要被外派到越南? 聽說越南不只美食美景,近年來更是就業機會大增! 但是越南語看起來好像英文、聽起來又不像英文? 這種既熟悉又陌生的感覺,好想知道她/他到底在說什麼啊~ 1. 第一部分:「認識越南」、「認識越南語」就從這本開始! 《愛上越南語 初級》分為兩大部分。第一部分共3個章節,從「認識越南」、「認識越南語」開始,帶你初步認識越南及越南語,再用「越南語的字母與發音」幫你打好基礎。 「認識越南」:好想知道越南的各大節日、必訪景點、民族服裝?當然越南各地美食也不能錯過,本書帶你用最短的時間認識越南! 「認識越南語」:從越南語字母的演進、北中南不同口音,到外來語及使用越南語交談時的注意事項,一次掌握!還有學習越南語的發音的訣竅,只在本書大公開! 「越南語的字母與發音」:詳細解說29個字母、6個聲調符號、11個雙子音、23個雙母音、10個三母音與8個尾音。還有拼音練習、句子練習輔助,邊閱讀解說、邊搭配音檔反覆練習效果最佳,就是要用輕鬆、清楚的方式,完整介紹越南語的字母與發音系統! 2. 第二部分:「13堂會話課」帶你聊什麼? 當一切都準備就緒,就讓我們進入本書第二部分──令人愛上越南語的「13堂會話課」吧! Bài 1: Chào hỏi 第一課:打招呼 Bài 2: Anh là người Đài Loan 第二課:我是台灣人 Bài 3: Lời ứng xử lịch sự 第三課:禮貌用語 Bài 4: Sở thích của em là nấu ăn 第四課:我的興趣是做菜 Bài 5: Gia đình 第五課:家庭 Bài 6: Hôm nay là thứ mấy? 第六課:今天是星期幾? Bài 7: Bây giờ là mấy giờ? 第七課:現在是幾點? Bài 8: Phở bò 第八課:牛肉河粉 Bài 9: Đây là ai? 第九課:這是誰? Bài 10: Đi ngân hàng đổi tiền 第十課:去銀行換錢 Bài 11: Măng cụt rất ngon 第十一課:山竹很好吃 Bài 12: Bạn bị sốt rồi 第十二課:你發燒了 Bài 13: Mùa hè 第十三課:夏天 3. 「13堂會話課」怎麼帶你聊? 「會話」:每堂課都有1~2篇「核心會話」,學會用道地口吻和越南人大聊特聊! 「生詞」、「文法」:從會化中挑出「重點生詞」、「文法解說」,輔以表格及例句,實用又淺顯易懂! 「練習」:搭配連連看、重組句子、填空等「課後練習」,自己練過才印象深刻! 「文化花絮」:學習再加碼,讓「文化花絮」告訴你越南人最愛的伴手禮、越南菜好吃的祕密,以及更多越南風俗! 作者簡介:丁氏蓉 •學歷: 越南海防師範大學 台灣中華大學企管系學士 台灣中華大學企管系碩士 •現任: 國立台北教育大學越南語講師 國立台北科技大學越南語講師 元培醫事科技大學越南語講師 外貿協會新竹辦事處越南語講師 新竹高級中學越南語講師 •曾任: 國立政治大學越南語講師 長庚大學越南語講師 華視教育文化頻道「快樂新住民」演員 新住民語文教學支援人員培訓課程講師 中華大學台北教育中心越南語講師 富邦人壽越南語講師 齊力新股份有限公司越南語講師 視霸光學股份有限公司華語講師 作者粉絲頁: Xin chào 快樂學越語 出版社粉絲頁: 瑞蘭國際出版

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00