cover

弟子規(出則悌)3

弟子規
2021-04-28
02:08
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能
路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
騎下馬 乘下車 過猶待 百步餘

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00