cover

EP05-歐漫,Bastien Vivès,氯ê滋味佮POLINA。

小梅冊房sió-muê tsheh-pâng
2021-04-28
24:45
0 則留言
尚無評分
#台語#漫畫#尪仔冊#歐漫

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

一二三四五六七,拜三來聽小梅冊房第五集!
----------
小梅冊房第五集紹介歐洲漫畫,Bastien Vivès,氯ê滋味佮POLINA!
這兩本風格佮一般báng-gà非常無仝款ê圖像小說,有啥物唌人ê所在咧?
緊來聽追夢、睹物思情ê故事!
----------
第五集出啦!
我們來看巴斯提昂.維衛斯,氯的滋味跟波麗娜!
這兩本後勁超強的作品!
----------
補充說明:
☞個人意見~歡迎各方交流~
☞煏戲文指數:真濟。劇透指數:多。
☞勘誤公告:02:31愛念出生shut-sinn,我念去出身tshut-sin。
☞勘誤公告:劇團兩字,我攏含滷卵kâm-lóo-nng,念無清楚。劇團kiok-thuân。
☞勘誤公告:13:04我欲念分享hun-hióng,結果念去hun-sióng。
----------
台語資料參考:
臺灣閩南語常用詞辭典:https://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/
iTaigi愛台語:https://itaigi.tw/
----------
素材來源
音樂:
intro music、outtro music:
Kevin MacLeod - J. S. Bach_ Prelude in C - BWV 846
 
音效:
魔王魂
----------

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00