cover

每日頭條 20210523|「校正回歸」400例掀議 指揮中心:通報流程簡化

台視新聞 每日頭條 Taiwan TTV NEWS
2021-05-23
03:56
0 comments
No Rating

本節新聞重點: ▲「校正回歸」400例掀議 指揮中心:通報流程簡化 ▲通報格式複雜害校正回歸暴增 CDC:研擬簡化 ▲美CDC研究1人染可傳7人 蘇益仁:台灣R0值3-4 台視新聞每日提供您最專業的新聞頭條 |更多新聞| ◎台視新聞訂閱→https://www.youtube.com/c/ttvnewsview ◎台視直播訂閱→https://www.youtube.com/c/twlivenews ◎台視臉書粉絲團訂閱→https://www.facebook.com/ttvnews/ ◎台視新聞IG訂閱→https://www.instagram.com/ttvnews_tw/

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00