cover

《金剛般若波羅蜜經》--法界通化分第十九

【信願庵】說法輯
2021-05-31
27:11
comments
No Rating
#佛教#信願庵#金剛經#金剛般若波羅蜜經

Available Platforms

iconiconiconiconicon

《金剛般若波羅蜜經》 說法釋義
講述者:地湛法師
【法界通化分第十九】正釋經文

法界通化分第十九

「須菩提!於意云何?若有人滿三千大千世界七寶,以用布施,是人以是因緣,得福多不?」「如是,世尊!此人以是因緣,得福甚多。」「須菩提!若福德有實,如來不說得福德多,以福德無故,如來說得福德多。」