cover

EP6 《易經》〈繫辭傳〉中的兩則生活小道理。 -宏爺歷史

宏爺歷史 Hung History
2021-06-07
10:43
0 則留言
尚無評分

《十翼》,亦稱《易傳》,包括〈彖傳〉上下、〈象傳〉上下、〈繫辭傳〉上下、〈說卦傳〉、〈序卦傳〉、〈雜卦傳〉及〈文言傳〉等文篇,舊稱《十翼》。 第一則: 同人「先嚎啕而後笑。」子曰:「君子之道,或出或處,或默或語,二人同心,其利斷金,同心之言,其臭如蘭。」 有沒有好知己呢? 第二則: 鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之。子曰:「君子居室,出其言善,則千里之外應之,況其邇者乎。居其室,出其言不善,則千里之外違之,況其邇者乎。言出乎身,加乎民。行發乎邇,見乎遠。言行,君子之樞機,樞機之發,榮辱之主也。言行,君子之所以動天地也,可不慎乎。」 言語、行為的重要性!乃為人處世的法則。 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/12251225/message

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00