cover

聖經故事庫:四福音書(十)主耶穌的幼年時期

活水庫-聖經故事庫:新約
2021-05-28
07:43
0 comments
No Rating

🌹本日經節: 路二52:「耶穌在智慧和身量,並在神與人面前所顯明的恩典上,都不斷增長。」 彼後一19:「我們並有申言者更確定的話,你們留意這話,如同留意照在暗處的燈,直等到天發亮,晨星在你們心裡出現,你們就作得好了。」 --------------------------------------- 背景詩歌: 詩歌127 耶穌我主榮耀主

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00