cover

慧馨牧師與你一起讀經:詩篇146台

瓦器裡的寶貝
2021-06-22
05:13
0 comments
No Rating
#讀經#詩篇#早禱#慧馨牧師

Available Platforms

kkboxapplegooglerss

🌹慧馨牧師與您一起讀經禱告-詩篇146🌹
🌱經文:詩篇146篇
🌱金句:我一生欲謳咾耶和華!我猶活的時欲唱歌謳咾我的上帝!詩篇146:2

146:1 恁著謳咾耶和華!我的心啊,你著謳咾耶和華!
146:2 我一生欲謳咾耶和華!我猶活的時欲唱歌謳咾我的上帝!
146:3 恁莫得倚靠君王,莫得倚靠世間人;in一點仔boe會幫助。
146:4 伊一下斷氣,就歸土;伊所計劃的,佇彼日就消滅。
146:5 有雅各的上帝做伊的幫助,向望伊的上帝──耶和華的,此號人有福氣!
146:6 伊是創造天、地、海,及其中的萬物;伊保守誠實,到佇永遠。
146:7 伊為著受冤屈的人伸冤,賞賜食物互枵餓者。耶和華解放受關監者;
146:8 耶和華開睛暝人的目睭;耶和華扶起受壓制的人。耶和華疼惜義人。
146:9 耶和華保護出外人,扶持孤兒寡婦,獨獨歹人的道路互伊彎曲。
146:10 耶和華欲做王,到永遠!錫安啊,你的上帝欲做王,到萬代!恁著謳咾耶和華!

🌻主題:頌讃拯救者上帝
詩篇146-150篇都是讚美詩,詩人表達對上帝的信靠,歌頌讚美上帝的偉大。詩篇146這首詩從開始(1-2)與結尾(10)正是一個典型讃美詩的形式。希臘文譯本標明作者是哈該和撒迦利亞。
 
思考🤔 
1.詩人看見上帝的屬性是美善的,祂是創造萬物的上帝,永遠地誠實可靠,每一天都要來讚美上帝。讚美,是基督徒的生命,今天就開始學習,在活著每一天都來讚美上帝。
2.詩人具體描述上帝的同在(3-9),看見上帝是列祖的上帝,是創造的上帝,醫治的上帝,保護孤兒寡婦與弱勢者的上帝,供應一切需要的上帝。你對上帝的認識是甚麼?是否也親身經歷到上帝是那真真實實與我們同在的上帝,讓我們一生不斷地讚美這位創造主。
3.人是有限的,無法成為我們真正的倚靠。真正使我們可以倚靠的,乃是創造生命的上帝。再一次默想,願今天的經文成為你我的學習與祝福。

🌿祈禱-親愛的天父上帝,我們要來讚美主的大能,我一生都要來讚美祢;祢是生命源頭的主,我們的生命都是祢所賜,當我們更加認識祢的作為,經歷到祢的同在,就更加看見祢的偉大。在祢的愛中,我們知道祢是誠實的上帝,在你沒有虛假,祢更是那照顧被欺壓,寄居者,扶持那孤兒寡婦的。感謝主,上帝要做王到萬代,願一切榮耀歸與祢,感謝禱告,是奉主耶穌基督的名求,阿們。by Rev. Esther Wu

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00