cover

每日頭條 20210624|北農果菜市場 今起持陰性證明才能進場

台視新聞 每日頭條 Taiwan TTV NEWS
2021-06-24
04:00
0 comments
No Rating

本節新聞重點: ▲北農果菜市場 今起持陰性證明才能進場 ▲疫情嚴峻政院推紓困4.0精進案 今可望拍板 ▲睽違1年多 強森拜會英國女王聚焦防疫 ▲輝瑞、莫德納 美國CDC:恐與罕見心臟發炎有關 ▲疫苗副作用再+1?恐罹罕見「格林巴利症候群」 |更多新聞| ◎台視新聞訂閱→https://www.youtube.com/c/ttvnewsview ◎台視直播訂閱→https://www.youtube.com/c/twlivenews ◎台視臉書粉絲團訂閱→https://www.facebook.com/ttvnews/ ◎台視新聞IG訂閱→https://www.instagram.com/ttvnews_tw/

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00