cover

血色 ê 魔月 ft. 阿錕 (20210604)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-07-10
01:46
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文#月全食

Available Platforms

iconiconiconiconicon

血色 ê 魔月
https://apod.tw/daily/20210604/

Tī 五月 26,這个孤張 ê 感光,翕著 出現 tī 地球烏影下底 ê 花月。透早拍殕光 ê 天色,嘛開始沖 tùi 西爿 ê 天頂去。月全食欲煞 ê 時陣已經行到地平線附近矣。食月盤 to̍h kah tī 加州中心 ê 尖山石陣國家公園 光遛遛 ê 橡樹 相對面。地球烏影並毋是全烏 ê。去予大氣層散射 ê 太陽光淺淺仔罩過來。地球本影予全食 ê 月娘 看起來變較紅,嘛產生一个戲劇性 ê 流行偏名,to̍h 叫做血月。雖然是按呢,這个剪影看起來 to̍h 親像是一个粗-pè-pè ê 可怕面容,煞予 月全食 ê 景色變做閣較恐怖。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
影像:Chirag Upreti
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210604.html