cover

EP43 | 電商提案簡報成功三關鍵!簡報美觀設計?

電商原來是醬
2021-02-28
21:27
0 則留言
尚無評分

🗣來賓:寶渥專業簡報顧問公司 魯蓓蓓 電商提案時簡報的重要性? 簡報美觀設計? 簡報提案有什麼技巧? 如何讓提案更成功? 🔥簡報學院線上課程: https://www.accupass.com/event/2102200306324323573320 📌更了解林克威 專欄|https://cnews.com.tw/author/cnews132/ IG|https://www.instagram.com/ecpro.tw FB|https://www.facebook.com/ecpro.tw Produced By Yifang & 林克威

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00