cover

獨處是這樣一回事

異於對話
2020-10-08
14:25
0 comments
No Rating

#27 今天要跟大家聊一聊獨處 雖然很想多說一些 但是說多了 又矯情了 希望今天的分享與練習能讓你更認識自己 不再害怕獨處 我們節目上見 贊助師佾萮 -請師佾萮喝杯咖啡 https://p.ecpay.com.tw/F80FCB7 -自由贊助師佾萮 https://p.ecpay.com.tw/49754DE -海外(Paypal)自由贊助師佾萮 https://paypal.me/shiiyu0305 聯絡師佾萮 Instagram https://www.instagram.com/shi_i_yu/?igshid=ayd4wzny9fbe 師佾萮信箱 contact@shiiyu.com Music Acoustic Guitar #1 serenity All By Audionautix https://audionautix.com/

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00