cover

#3 周杰倫的Mojito(摩西多) 憑什麼夯? 原來背後有這個原因!!

施房調酒研究室
2020-08-06
22:08
0 則留言
尚無評分

全世界最有名的經典調酒之一Mojito(摩西多),帶你探索所有故事與歷史! 網誌文章https://shihbar.com/2020/08/03/mojito-jay-chou/ 加入Line調酒社群: https://reurl.cc/rgxy54 FB粉絲團: https://www.facebook.com/mr.shihbar Instagram: https://www.instagram.com/mr.shihbar

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00