cover

43.其實是強強對決,誰說獅王弱?

TriYang-鐵人三項
2021-07-22
15:03
0 則留言
尚無評分

很期待下一場賽事,更期待下週的奧運比賽 Tri Battle 完整賽事連結:https://youtu.be/lYWu1ABMxGw Jan Frodeno IG https://www.instagram.com/janfrodeno/ Lionel Sanders IG https://www.instagram.com/lsanderstri/ Tri Battle IG https://www.instagram.com/tri.battle/ 在instagram的訊息比臉書的多~建議搜尋instagram 鐵人金頭腦講座:🔥報名連結: https://reurl.cc/7rn77Q Instagram:https://reurl.cc/Md4jbv Apple Podcast :https://reurl.cc/O0qy8v Sound On :https://reurl.cc/W3L2mD Spotify :https://reurl.cc/kZ0zKx Tri To Go 三項玩不完: https://reurl.cc/e8dn1Q Facebook:https://reurl.cc/R1Wej6 Waypoint 鐵人工廠:https://reurl.cc/q8rvOg 運動視界專欄:https://www.sportsv.net/authors/olinexo1424927644 運動筆記文章:https://reurl.cc/j8gXjL

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00