【Rain On Window Sounds】下雨的城市|憂鬱的鋼琴聲|放鬆失眠和睡眠障礙的聲音
🎧免費訂閱聽更多音樂☛https://bit.ly/35suKBQ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
打開“🔔”,以獲得新版本的通知!☛ https://www.youtube.com/channel/UCy--JckR7S8b2biwbZqdF_Q/videos
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧2小時循環版☛https://youtu.be/JZmD0g7nTjU

🎧Music : Ethio Relaxtion music
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
☛印度長笛放鬆音樂 : https://youtu.be/uqVMXSu5M7g
☛唯美的旋律音樂 : https://youtu.be/RK-tq7OHVcc
☛中國古典音樂 : https://youtu.be/tTC94KmOxX4
☛寶寶睡眠音樂 : https://youtu.be/0xjo_g3mHjU
☛治癒音樂BGM : https://youtu.be/CD35qVsvZLk
☛自律神經放鬆音樂 : https://youtu.be/GYF6u3NhWl0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💕請我喝杯咖啡 : https://pay.firstory.me/user/hugolightmusic
💕Buy me a coffee :https://www.buymeacoffee.com/HugoLightMusic

#rain
#Calmrain
#Relaxingrain
#RainAsmr
#rainonwindow
#rainambience
#下雨的城市
#憂鬱的鋼琴聲
#放鬆失眠
#睡眠障礙

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00