cover

EP02|農產品電商如何克服困難

電商原來是醬
2020-05-10
11:40
0 comments
No Rating

討論文章:疫情催生農畜電商,產業轉型勢在必行! https://cnews.com.tw/132200414a01/ 討論主題: 克威朋友做智慧農場的例子 農畜做電商的優劣 如何做好農畜電商 上架電商可以解決什麼產業問題 📌更了解林克威 專欄|https://cnews.com.tw/author/cnews132/ IG|https://www.instagram.com/ecpro.tw FB|https://www.facebook.com/ecpro.tw Produced By Yifang & 林克威

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00