cover

【Podcast:隨緣家書🇭🇰】懷念黃金時代嘅真香港:獻畀阿斯嘉嘅挽歌

沈旭暉 Simon Shen
2021-02-23
10:02
0 comments
No Rating

我哋真係好撚鍾意香港。但係呢個香港,究竟係點樣嘅香港?喺我讀緊書嘅九十年代,中國高壓嗰一套尚未到來,鄧小平話香港人嗰種「馬馬虎虎的愛國主義」,依然可以過關。大眾去完六四晚會、又會捐錢華東水災賑災。呢種身份認同,對香港以外嘅人嚟講,係好匪夷所思。與此同時,英國六十年代前嘅貪污腐敗早已遠去,殖民地變成引進民主自由法治嘅先驅。警察忽然成為亞洲最佳,一切都顛覆咗對「帝國主義」嘅想像。香港喺全球冷戰大變局嘅亂世,居然變咗做個避風港。由於無人理會、無人干涉,表面上,既愛「帝國」、又愛「祖國」、更愛自己,反而充滿自由。回望今日,即使係千禧後最思潮澎湃嘅過去幾年,亦都及不上阿斯嘉黃金時代嘅百花齊放。無論左中右,由「一國一制」到「歸英」到「民主回歸」到「港獨」,都可以暢所欲言,而且相互之間,仲可以一齊打麻將。呢種文化遺產,而家只能響時間廊回味...... ▶️YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cOOPPqo_ffE ⏺全文見Patreon https://www.patreon.com/posts/47324193​

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00