cover

一、福音是什麼?1. พระกิตติคุณคืออะไร?

重生後的萌芽
2021-09-06
11:53
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

「福音是甚麼?」主耶穌還未降生以前,天使曾指示約瑟說:「她(馬利亞)將要生一個兒子,你要給他起名叫耶穌,因他要將自己的百姓從罪惡中救出來。」(太一21)歡迎來到真耶穌教會三興教會

https://www.instagram.com/tjc.sx/
https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00