cover

218. Abell 3827:互食星團 ê 重力透鏡 ft. 阿錕 (20210823)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-09-21
02:22
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文

Available Platforms

iconiconiconiconicon

這是一个抑是三个星系?這張 哈伯影像 是大質量星系團 Abell 3827。伊 ê 正爿,看起來足無四常 ê,彎彎曲曲、閣有三个中心。有一个 較詳細 ê 分析 表示,這是仝一个背景星系 ê 三个影像,而且上無猶閣有四个影像才著。咱看著 ê 光,是背景一个藍光星系發--出來 ê。光 ùi 幾若條無仝 ê 光路 迵過星系團複雜 ê 重力到遮,to̍h 親像遠方 ê 光 ùi 幾若條無仝 ê 光路迵過紅酒杯仔 ê 頷頸 仝款。研究 像 Abell 3827 這款星系團 kah in ê 成員 星系是按怎 kā 遠方 ê 光拗彎去,會當予咱 知影 質量 kah 烏暗物質 ê 分佈狀況。Abell 3827 足遠 ê,伊 ê 紅移是 0.1。伊 ê 光是 13 億年前 發--出來 ê,比 恐龍 tī 地球賴賴趖彼陣閣較早。所以,星系團 ê 中心星系,經過一改 星系互食 了後,這馬 tī 星系團中央合併做 一个巨型星系。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210823/
影像:ESA/Hubble & NASA, R. Massey
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210823.html