cover

慧馨牧師與你一起讀經:約伯記廿四台

瓦器裡的寶貝
2021-09-30
06:48
comments
No Rating
#慧馨牧師#早禱#約伯記#讀經

Available Platforms

iconiconiconiconicon

🌻牧師與您讀經禱告-約伯記24章🌻
🌼主題:因果報應時
🌼金句:也有人違背光明,M識伊的路,也無惦佇伊的路上。約伯記24:13

[台漢]24
1 全能者啥事無將時期收囥,識伊的人啥事無看見伊的日啊?
2 有人移徙地界,搶奪歸群的精牲來飼伊。
3 𪜶趕無父的子的驢,牽寡婦的牛做準當。
4 𪜶捙喪鄉人離開路;地上的艱苦人相及去匿。
5 看啊,𪜶親像野驢佇曠野,出去做工,勤勤尋食;曠野給𪜶的子出食物,
6 割田裡的糧草,挽歹人所剩的葡萄,
7 通暝褪腹裼無穿衫倒啲,寒冷無蓋被,
8 佇山裡互大雨沃𣸄濕,因為無遮截就匿倚佇石腳。
9 對老母的胸前搶無父的子去,閣對喪鄉人提準當,
10 致到人無衫,褪裼來行,枵枵啲擔稻把,
11 佇許個人圍牆內.夾油,踏酒窟,家己猶久嘴乾。
12 佇多多百姓的城內.有人哀哀孱,受傷的人的心.悲哀;總是上帝無鑑察彼個不義。

13 也有人違背光明,M識伊的路,也無惦佇伊的路上。
14 刣人者.天昲光就起來,刣死艱苦者及喪鄉人,佇暝時親像賊。
15 姦淫的人的目睭聽候到黃昏,講:無人目睭會看見我,閣遮蓋伊的面。
16 𪜶佇暝時挖厝孔;日時家己匿,也M知彼個光。
17 因為𪜶看天光早做死蔭,因為𪜶佇死蔭真慣勢。

18 伊佇水面真輕快。𪜶的份額佇地上受咒詛;伊無閣越轉來行葡萄園的路。
19 亢旱及燒熱.消無雪水;陰間對佇犯罪的人.也是按呢。
20 懷孕伊的胎.欲𣍐記得伊;蟲食伊,欲掠做甜;伊無閣受紀念。不義欲親像樹.受遏折。

21 伊欺負無懷孕無生子的婦仁人,無好款待守寡人。
22 閣用伊的權能保全強猛的人;雖然伊的活命絕望猶久會閣起來。
23 伊賞賜伊安然,伊就有所倚靠;伊的目睭也看顧𪜶的路。
24 𪜶升高,霎仔久就無去;𪜶降低,互人收拾,親像眾人,閣親像麥穗受割起來。
25 若M是按呢,是誰會證明我是白賊者,也互我的話歸佇空空啊?
🌿主題  
約伯始終期待上帝正義的審判來到,他相信上帝會「宣判他無罪」。約伯清楚陳述上帝不能容忍的就是惡待孤兒寡婦、侵佔他們的土地、財產。邪惡的人所擁有的財富不會永遠,雖然看起來興旺,但很快就會像花草一樣枯萎凋謝。

💡思考
1.全能者為什麼不定下審判的日期?為什麼不使認識他的人見到正義來臨(1)?不要為了惡謀成就的人,心懷不平,更不要羨慕他們的安逸順利,此時可能是他們將傾敗的時刻。上帝的審判的時刻,我們不知道;特別看到作惡的人事事順利時,更容易心生不滿。你是否期待著上帝的審判來到呢?
2.邪惡的人興盛一時,但一會兒就像草木凋殘,像穗稈被割下(24)。約伯在此處描述惡者的下場,他們如何對待窮人,也必受同樣的報應;他們怎樣陷害無辜的人,也必遭受其害。對於犯罪的人,你是否也會心懷不平,您的看法如何?

🌸祈禱-
親愛的天父上帝,面對社會的不公義與作惡之人,我們會感到自己無法做些甚麼,甚至為此感到不平。求主安慰我們,不要心懷不平,確信祢必然掌權。恩待保守我們弟兄姊妹身體健壯,靈魂興盛,在接受疫苗中,一切平安。賜下平安喜樂,在我們所愛的台灣,我們的國家。感謝禱告,是奉主耶穌基督的名求,阿們。by Rev. Esther Wu