cover

慧馨牧師與你一起讀經:約伯記卅五台

瓦器裡的寶貝
2021-10-14
05:45
0 comments
No Rating
#讀經#約伯記#早禱#慧馨牧師

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

🌻牧師與您讀經禱告-約伯記35章🌻
🌼主題:公平慈愛的上帝
🌼金句:伊是教示咱贏過地上的走獸,互咱有智慧贏過佇空中的飛鳥的。約伯記35:11
[台漢]35
1 以利戶閣應講:
2 你掠此個做有合理,你講我的義贏過上帝的義啊,
3 你竟然講這有甚麼利益你?又閣我有甚麼利益卡贏我曾去犯罪?
4 我欲應你以及倚你的同伴。
5 你著攑目看天,看彼個穹蒼是比你卡高。
6 你若犯罪,會害著伊甚麼?你的過失若加添,會礙著伊甚麼啊?
7 你若行義,有甚麼互伊啊?抑是伊對你的手有得著甚麼啊?
8 你的歹關係你同類的人;你的義也關係世間人。

9 人因為受多多暴虐就喉叫,因為受強的人的壓制就哮救。
10 總是無人講:創造我的上帝佇叨落?伊是互人暝時唱歌者,
11 伊是教示咱贏過地上的走獸,互咱有智慧贏過佇空中的飛鳥的。
12 in佇遐喉叫,總是無有應答的,因為歹人驕傲的緣故。
13 虛假的,上帝無欲聽;全能者也M看顧伊。
14 何況你講,你無看見伊;此個案件佇伊的面前,你著且聽候伊啊!
15 總是今因為伊無受氣來責罰,也無不止注意侮慢,
16 所以約伯開嘴攏虛假,講多多無知的話。
🌿主題  
以利戶持續對約伯自認沒有犯罪之事提出譴責,因為一個人若沒有犯錯,就不會有災難,災難源自人的罪。約伯一再說上帝並不聽人求救的聲音,以利戶認為那是因為人自己先離棄了上帝。其實,上帝都垂聽人的禱告,也包含約伯的祈禱。

💡思考
1.你如果犯罪,這對上帝有什麼損害呢?……即使你公正,對上帝有什麼幫助(6-7a)?上帝的帶領,不是由人來說好或不好;對人報應更不是按人的意思,乃是按祂的意思。祂的慈愛純全不受任何事物影響。人的美善固然使祂高興,罪惡使祂傷痛,然而都不會改變上帝的主權。你曾質疑上帝是不公平的嗎?在哪些方面能看出上帝是公平、慈愛的上帝?這對你的信仰是否有直接的關係呢?
2.他們不曉得轉向他們的創造主─那在黑暗中賜給他們希望的上帝(10)。以利戶要約伯在患難時,思想上帝創造中的恩典;即使處於患難,上帝都沒有離開。上帝使人在夜間歌唱,你可曾有這樣的經驗?

🌸祈禱-親愛的天父上帝,祢是那公義慈愛全能的上帝,祢是掌管一切,創造天地的主。深知祢喜悅我們的良善,願使用我們成全主那聖潔良善的旨意,賜下黑夜中歌唱的信心與眼光。恩待保守我們弟兄姊妹身體健壯,靈魂興盛,在接受疫苗中,一切平安。賜下平安喜樂,在我們所愛的台灣,我們的國家。感謝禱告,是奉主耶穌基督的名求,阿們。by Rev. Esther Wu

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00