cover

244. M16 ê 特寫 ft. 阿錕 (20210909)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-10-17
02:22
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文#鴟鴞星雲

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

M16 嘛 叫做鴟鴞星雲,是一个干焦 2 百萬歲 ê 少年星團,邊仔去予塗粉 kah 發光氣體 ê 新生雲 圍--leh。這區美麗 ê 詳細影像 是採用哈伯色盤 ê 色光。這个 宇宙雕塑,是因為有哈伯太空望遠鏡 tùi 這个恆星形成複合體特寫,才變有名 ê。In 去予叫做 象管 抑是 創生之柱。Ùi 中央生出來 ê 密密 koh 厚塗粉 ê 雲柱,有幾若光年長。In 會因為重力收縮 形成恆星。星團內底 ê 高能輻射 會侵蝕雲柱尾節 ê 物質。落尾會 kā 藏 tī 內底 ê 新恆星暴露出來。Ùi 中央倒爿較光 ê 發射雲脊延伸出來 ê,是另外一个厚塗粉 ê 恆星形成柱。伊 to̍h 叫做 鴟鴞星雲 ê 仙女。M16 tī 7000 光年遠 ê 所在,tùi 雙筒望遠鏡 抑是 細台望遠鏡 來講是一个真好揣 ê 目標。In to̍h tī 分做頭尾兩爿 ê 巨蛇座 尾(蛇 ê 尾溜)方向,tī 天頂 厚星雲 ê 所在。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210909/
影像:Martin Pugh
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210909.html