cover

Daniel 5: Umwami Berushazari asugura Imana Yehova, ahebwa gupfa akurwa ku butegetsi kuri uwo mwanya

MUZAMENYA UKURI
2021-03-25
16:44
0 comments
No Rating

Ubwibone no gusuzugura Imana ni ikintu gikomeye cyane cyatumye Berushazari akurwa ku butegetsi bwe kandi bwari bukomeye. Nkurarikiye gusoma iki gice cya 5 cya Daniel kugira ngo urusheho kubyumva neza.

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00