cover

三.有喜樂

重生後的萌芽
2021-10-27
09:58
0 comments
No Rating

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckv9ep88kal6u0838e0214tqd?m=comment
歡迎來到真耶穌教會三興教會
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเที่ยงแท้
Selamat Datang Ke Gereja Yesus Sejati San Xing

我們信主的人,是有喜樂的。經上說:「我們又藉著祂(註:指耶穌),因信得進入現在所站的恩典中,並且歡歡喜喜盼望神的榮耀(註:將來能在天國,得神所具備的榮耀)。不但如此,就是在患難中,也是歡歡喜喜的。」(羅馬書五章2-3節)。「不但如此,我們既藉著我主耶穌基督,得與神和好(註:從前因悖逆神而與神為敵),也就藉著祂,以神為樂(註:因與神和好相交而喜樂)。」(羅馬書五章11節)。

https://www.instagram.com/tjc.sx/
https://www.facebook.com/真耶穌教會-三興教會-105776171123919/
https://www.youtube.com/channel/UCU_ekG_b8Edss0n7Cwa8vtw

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00