cover

十二星座對碰 同星座係咪一定夾?會否相愛變相剋?In不用到萬聖節 喺一個森林見到好多鬼?|守護天使|星座|生命靈數|你的星座天使|

你的星座天使-阿感 神婆In
2021-10-29
52:28
0 comments
No Rating
#星座#預測#廣東話#水晶#前世今生#通靈#算命#風水#解夢#靈擺#星座命盤#運程#阿感#In#神秘占卜師#宇宙少女#神諭#宇宙能量#直覺塔羅#動物治療#守護天使#專屬配水晶手鏈#心靈治療#動物傳心#燈登登播客企劃#一個廣東話的星座頻道

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/yourstarsign
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckvc9ch1s2ab0094178u88m24?m=comment

In終於翻到香港
但回港前去咗一個森林 估唔到有咁多鬼?
另外好多人話 同星座會好夾
但實情又係咪咁?做朋友定做情人?
另外萬聖節心理測驗 搵完就知你


心理測驗

.萬聖節每人扮鬼扮馬 如果你要俾糖其中一個小朋友 
你會俾咩造型的鬼呢?

A.科學怪人
B.吸血鬼
C.南瓜頭
D.飛天女巫
E.白布精靈

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00