cover

בעבר הירדן עם כושי רימון: אילן שוהם [סיפור משפחתי]

סיפור משפחתי
2015-12-12
56:22
0 comments
No Rating

אילן שוהם הוא קיבוצניק בכל רמ"ח איבריו - והסיפור שלו נוגע בכל הצמתים המרכזיות בסיפורה של מדינת ישראל: החל מהימים הראשונים של הקיבוצים במדינה הצעירה, דרך כיבוש ירושלים ושחרור הכותל ועד חציית התעלה במלחמת יום הכיפורים.

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00