cover

מדע ומדינה - פרופסור גדעון רכבי - חלק א' [סיפור משפחתי]

סיפור משפחתי
2016-12-29
66:45
0 comments
No Rating

סיפור חייו של הפרופסור גדעון רכבי הוא סיפור של הקמה וביסוס - של מדע ומדינה. גדעון רכבי נולד בוינה ב1928, עלה כילד לישראל, ואת שנות הנערות עשה בתנועת נוער בחיפה. כחבר גרעין הכשרת אשדות יעקב לקיבוץ יפתח, התגייס לפלמ״ח ולחם במלחמת העצמאות. כשתמה המלחמה, פנה גדעון לעסוק בדבר בו חשק מגיל צעיר - להיות מדען. המחקר שלו לתואר דוקטור בפיזיקה גרעינית הניח את היסודות למחקרים של זוכי פרס נובל, ואת הפוסט-דוקטורט הוא עשה אצל אחד מאבות הפיזיקה הגרעינית - נילס בוהר. פרופסור גדעון רכבי הוא אחד המדענים שביססו את הפיזיקה כתחום מדעי איתן בישראל, והוא פעיל עד היום בקבוצת מחקר שהקים, ובראשה עמד עד לפני זמן לא רב. כל הווייתו היא הוויית מדען - מחושב ושקול - אבל בקולו ניתן לשמוע עד כמה הוא נרגש כשהוא מדבר על הנס שהוא מדינת ישראל. הפרק הראשון עוסק בסיפור חייו המוקדמים משפחתו וחלקה הראשון של מלחמת השחרור.

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00