cover

 החיים בצד הזיכרונות ממלחמת יוהכ"פ - קורותיו של יצחק (צוקי) פיינגרש [סיפור משפחתי]

סיפור משפחתי
2021-10-13
73:10
0 comments
No Rating

מלחמת יום הכיפורים, היא נדבך רב משמעות בחייו של יצחק (צוקי) פיינגרש. כמפקד טנק- מילואימניק צעיר, הוא השתתף בקרבות העקובים מדם בחזית הדרום-בסיני. קרבות ואירועים שנכנסו לדפי ההיסטוריה של המלחמה. ובהם, הקרב על "חמוטל"; הניסיון לגרור את גשר הגלילים; חציית תעלת סואץ מערבה לתוך מצרים. יצחק בן המושב השיתופי רגבה הסמוך לנהריה ,עשה חיל ברבות השנים. הקים עם פנינה רעייתו משפחה לתפארת-שלשה ילדים ועשרה נכדים. והמשיך את דרכו של אביו במפעל הנגרות רב המוניטין של המושב "מטבחי רגבה". חייו מלאי פעילות. הוא חובב ספורט אתגרי -אקסטרים. אבל, המראות ,הקולות והזיכרונות ממלחמת יום הכיפורים לא באמת מרפים ממנו כל השנים.

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00